Wednesday, June 9, 2010

Saviour

Taaraan tshee soeyy, yaemaes jigarass tchaee likhit taemsund naav,
vaethe na soe jaenh daelee, suey tschee taaraan taemsenj naav.
Aathh daeerye daerye ha baethe gaetche hae
Kathe chuu soo myooney parmeshwar
Aeshh traevye traeye khatam bae waenye goase
Yae duniyaa tae chum waenyn tulaan maey toase
Maey tae waenye rathtamm aathee
Kaenhn rotuth nae toathae pakayy bae pathe pathe
Doad chum nae maey chooan tshalaan
Sirf chuum paan galaan tae maaz galaan
Basaan chum yae kott aas bae
Yaethe gaash aaseth tae andkaar tschee
Kukarmav yathe dolmutt insaan chae
Wannan tath insaanas manz tae tschee panayy chukh
Dajaan chuss maraan chuss
Toathe haa bae pakaan chuss
Basaan chumm tschae chukh aaech wataann
Nattae kyazae chuu insaan dalaan
Mae faer waenye myanae vizze yae aakaar.
Mya tchee boznae evan firitt omkaar
Firitt omkaaaras manz tae tchee jay jay kaar
Traavtam waenye nazarr , bae ditae yath bawsagaras taar…

No comments:

Post a Comment